Bestyrelsen​

Bestyrelsen er selvsupplerende, og halvdelen af bestyrelsen er på skift på valg hvert andet år.

Bestyrelsen udgøres af:

Søren Andresen, formand

Maybrit Christensen, bestyrelsesmedlem

Merete Theill Knudsen, bestyrelsesmedlem

Helle Cornelius-Knudsen, pårørenderepræsentant

Mark, medarbejderrepræsentant

Torben, medarbejderrepræsentant

Udenfor bestyrelsen:

Lars Carlson, forstander & Trine Justiniano Carlson, stedfortræder.

Birkegården

FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEGÅRDEN

CVR: 16622680

Adresse​

Nordmarksvej 1

4621 Gadstrup

Kontakt

Telefon: +45 46 19 05 00

E-mail: post@birkegarden.dk