Om fællesskabet

Fællesskabet Birkegården

Om Fællesskabet Birkegården

I hjertet af vores fællesskab blomstrer sammenholdet, og vores daglige mantra er: “Vi er fælles om opgaver, så vi kan skabe flere muligheder til at gøre de ting, vi har lyst til i hverdagen.” Hos Birkegården tror vi på, at styrken i vores samhørighed åbner døre til oplevelser og skaber et bæredygtigt fundament for vores livsstil.

Vi er forenet af en fælles stræben efter bæredygtighed og ansvarlighed. Gennem økologisk fokus, klimabevidsthed og en dedikation til at minimere madspild arbejder vi sammen mod en mere grøn fremtid. Vi deler ikke kun praktiske opgaver, men også viden, kreativitet og støtte, der beriger vores hverdag og styrker vores bånd. 

Fællesskabet Birkegården - Et økologisk og klimabevidst bofællesskab i Gadstrup
Vi er fælles om opgaver, så vi kan skabe flere muligheder til at gøre de ting, vi har lyst til i hverdagen.

Oplysninger om bofællesskabet

Hvem henvender det sig til?

 • Et bofællesskab med plads til enkelte i alle aldre og familier med eller uden børn
 • Et fællesskab der tager udgangspunkt i klimabevidsthed (at vores jord er truet) og vi må handle med det vi kan.
 • Økologi som en del af forudsætningen for en bedre klode og vores sundhed – men uden fanatisme.
 • Ansvar for hinanden, for naturen -dyr og planter, for det samfund vi lever i.
 • Madspild skal minimeres
 • At vores forbrug tager udgangspunkt i forståelsen af at jorden har begrænsede ressourcer.
 • At vi socialt, spirituelt og i praksis tager vores del af ansvaret for mennesker omkring os, det være sig også at have plads til personer der har brug for en hånd – selv om de ikke ”præsterer” som flertallet.
 • At vi finder fællesprojekter – kreative som praktiske – dyrkning af grønsager – vedligeholdelse – fester – projekter der bringer os sammen – til inspiration og livsglæde.

Vi er fælles om opgaver, så vi kan skabe flere muligheder til at gøre de ting, vi har lyst til i hverdagen.

Aldersgrupper:
Vi er pt. 8 personer i alderen fra 4 til 72 år, med et gennemsnit på 36.

Fællesspisning (aftensmåltid) :
Alle deltager i madlavning efter aftaler – man spiser i fællesrum – dog kan man tage mad med til sit eget område, hvis man har brug for roen til sig selv, hvis man har gæster eller hvis man er en familie hvor man har behov for at samle familien.

Madspild:
Bevidst handlen for at mindske madspild.

Økologi:
Birkegården er et økologisk fællesskab, dvs. jorden skal behandles og drives økologisk.

Madvarer skal som udgangspunkt være økologiske – der skal naturligvis være et parameter der hedder kvalitet.  Vi skal forholde os til bæredygtighed, nærhedsprincip, ligestillet eller sideordnet.

Energi:
Vi stræber efter at være 100 % energi og Co2 neutrale.

I dag har vi solceller – solvarmepaneler – huset opvarmes af jordvarme og luft til vand varmepumpe, herudover har vi flis fyr der bruges til afbrænding af flis i forbindelse udtynding af vores skov.

Der er:

 • Skov på 6 hektarer (ud af 10 hektarer samlet)
 • Metal- og træværksted
 • Frugthave
 • Festlokale
 • Lade-stander til elbil

Fællesskabet har et gensidigt ansvar for hinanden.

Der tilstræbes en sund livstil i fællesområdet (Med fornuftigt forhold til alkohol etc.).

Deltagelse i fællesskabet med hensynstagen til den enkeltes forudsætninger.

Alle skal være med til:

 • Madlavning
 • Rengøring
 • Køkkenhave

Derudover er der fælles opgaver vi skal fordele:

 • Indkøb
 • Planlægning/Arrangere fælles aktiviteter
 • Vedligeholdelse af bygninger
 • Vedligeholdelse af skoven
 • Drivhus
 • Køkkenhave

Eftersom vi er et fællesskab har alle forpligtelser overfor de fælles opgaver. Hvilke fælles opgaver tages stilling til en gang om året (årshjul). 

Aktuelle, akutte opgaver, der skal gøres, er noget vi betaler os fra. 

Månedlige fællesmøder:

Faste dagsordenpunkter

 • Planer i årshjulet
 • Valg af næste person, som har ansvar for dagsorden
 • Trivsel

I opstartsfasen kan det være nødvendigt med ugentlige møder.

Et pragmatisk fællesskab, hvor vi søger fælles beslutninger og imødekommer hinandens ideer.

Årlige fælles arbejdsdage.

Alle voksne deltager i madlavning – her regnes børn/unge over 15 år med.

Børn/unge over 15 år deltager også i hus/fællesmøder

Muligheder:

Der er gode muligheder for nye projekter på vores store fællesarealer både ude og inde.

Det er gode muligheder for at realisere diverse drømme. Det kan både være fællesprojekter og individuelle projekter, hvor man selv har ansvaret.

Der kan være muligheder for:

 • Husdyr: Der er mulighed for indendørs husdyr på sine private områder men ikke i fællesrum. Derudover har vi høns, og der er mulighed for flere dyr, hvis enkelte personer ønsker det og selv tager ansvar for dem. Tidligere har der blandt andet været kalve og heste på gården.
 • Etablering af kreative værksteder (keramik, andet)
 • yogarum
 • Øvelokaler
 • Fælles hjemmekonter

Det er vigtigt med en samtale for, hvem der har ansvaret for etablering, vedligeholdelse og drift af nye projekter. Nye projekter skal diskuteres på et fælles møde. 

6 bo-enheder med eget badeværelse.

Fra alt i mellem et værelse til fem værelser.

Derudover 3-4 ekstra værelser.

Ud over sit private areal er der fælles arealer, der tæller køkken, spisestue, vaskerum, bageri, ekstra lokaler ift. gæsteværelser, festlokaler etc.

Kontakt og hør mere

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.